هنرمندان با درآمد سالانه بیش از ٢٠٠ میلیون تومان مالیات می‌دهند