کرونا مستندساز برگزیده جشنواره «سینماحقیقت» را راهی بیمارستان کرد