پریناز ایزدیار در فیلم کوتاه «جای منو توی اتاق بنداز»