«رمانتیسم عماد و طوبا» به یاد علی انصاریان افتتاح شد