نمایش آثار جشنواره تئاتر خیابانی چتر زندگی در یزد آغاز شد