چهره متفاوت بهاره رهنما، دو دهه پیش در یک عاشقانه/ عکس