جنگ بیانیه‌ها در روز نیامدن «جیران»؛ چه کسی راست می‌گوید؟