بهمن فرمان‌آرا، رضا کیانیان، کمال تبریزی و... در خاکسپاری داود امیری/ عکس