عیادت وزیر فرهنگ از نادر طالب زاده کارگردان سینما و تلویزیون