مکری، غریب‌زاده و ملاقلی‌پور اردوی فیلم‌سازی برپا می‌کنند