ارکستر ملی اواخر مهر کنسرت می‌دهد/ اجرای قطعات عاشورایی