«همایون شجریان» و «سهراب پورناظری» برای حسن فتحی موسیقی می‌سازند