هفته خوشنویسی کلید خورد/ افتتاح نمایشگاه نستعلیق نویسان معاصر