محسن شریفیان مسافر ایرلند شد/ مذاکره با «نی انبان»