شبکه موزه‌های هنرهای معاصر راه‌اندازی شد/ ممنوعیت فعالیت جزیره‌ای