اجرای موسیقی «بازی تاج و تخت» در کنسرت ارکستر فیلارمونیک لرستان