نوای «حسین یجمعنا» در مسیر کربلا تماشایی شد/ قرار در «عمود ۹۷۵»