نوای حب الحسین یجمعنا در مسیر کربلا تماشایی شد/قرار در «عمود ۹۷۵»