مسابقه عکس سلفی «من و دوست اربعینی‌ام» برگزار می‌شود