آموزش خوانندگان در «ماهور» بررسی شد/ تبعات گسترش موسیقی مردم‌پسند