عکاس پیشکسوت سینما درگذشت/ برگزاری مراسم یادبود در روز جمعه