نمایش ویدئوآرت‌های مهدی نادری در آلمان/ هنر امروز مرز ندارد