علی رهبری در قصر مشهور توپکاپی استانبول روی صحنه رفت