«آوای محرم» از پیرغلامان حسینی قدردانی کرد/ چند انتقاد از مداحان