گروه شیلر با اجرای آلبوم جدید در وزارت کشور روی صحنه می‌رود