کیهان: دست‌نوشته شجریان، نزد این ضدانقلاب فراری چه می‌کند؟