گروه‌های موسیقی بمرانی و داماهی، از جشنواره فجر جایزه گرفتند