کنسرتی با حضور هزاران نفر در اوج کرونا! / دردسرهای یک دروغ بزرگ