جزئیاتی از دیدار بی‌سابقه وزیر ارشاد با اهالی موسیقی پاپ