ماجرای جالب خواننده شدن احسان خواجه‌امیری، دور از چشم ایرج