دعوت از هنرمندان خارجی برای حضور در جشنواره موسیقی فجر