نشست پژوهشی با موضوع سازهای بادی برگزار می‌شود/ رونمایی یک آلبوم