نحوه انتخاب گروه‌های خارجی جشنواره موسیقی فجر بررسی شد