Menu

وزیر اقتصاد: روز‌های خوش در انتظار بورس / رشد بازار سرمایه فقط رشد شاخص نیست | رویداد

وزیر اقتصاد: روز‌های خوش در انتظار بورس / رشد بازار سرمایه فقط رشد شاخص نیست | رویداد
خبرگزاری رویداد

فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه مراسم رونمایی از سامانه امور مجلس وزارت امور اقتصاد و دارایی گفت: با تداوم برنامه‌های توسعه‌ای که برای بازار سرمایه داریم، بورس با رونق به کار خود ادامه خواهد داد. وزیر اقتصاد بیان کرد: ابزار‌هایی که در بازار سرمایه معرفی می‌کنیم و تعدد و تنوع می‌بخشیم هم جزئی از رشد بازار است پس حتما رشد بازار سرمایه را خواهیم داشت البته شاخص تابع عواملی است و ممکن است با وجود ریزش بازار سرمایه، فعالیت و معامله و رونق در بازار وجود داشته باشد.

رویداد۲۴ دژپسند گفت: با تداوم برنامه‌های توسعه‌ای که برای بازار سرمایه داریم، بورس با رونق به کار خود ادامه خواهد داد.فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه مراسم رونمایی از سامانه امور مجلس وزارت امور اقتصاد و دارایی  تصریح کرد: رشد بازار سرمایه فقط رشد شاخص نیست. وقتی حجم ارزشی پایه بازار را گسترش می‌دهیم یا وقتی تعداد فعالان بازار سرمایه افزایش پیدا می‌کند، یعنی رشد بازار رخ داده است.بیشتر بخوانید: امکان کاهش قیمت ارز وجود دارد/ ثبت سفارش کالا‌های غیر ضرور قیمت ارز را کاهش می‌دهداو افزود: ارزش معاملاتی که در بازار انجام می‌گیرد یا عرضه‌های اولیه‌ای که صورت می‌گیرد که از نظر تعداد و دامنه گسترش پیدا کرده است به معنای رشد بازار سرمایه محسوب می‌شود.وزیر اقتصاد بیان کرد: ابزار‌هایی که در بازار سرمایه معرفی می‌کنیم و تعدد و تنوع می‌بخشیم هم جزئی از رشد بازار است پس حتما رشد بازار سرمایه را خواهیم داشت البته شاخص تابع عواملی است و ممکن است با وجود ریزش بازار سرمایه، فعالیت و معامله و رونق در بازار وجود داشته باشد.دژپسند گفت: با تداوم برنامه‌های توسعه‌ای که برای بازار سرمایه داریم، بورس با رونق و حیات بخش به کار خود ادامه خواهد داد.