Menu

فضای رقابتی در توسعه خدمات آزمایشگاهی | ایسنا

فضای رقابتی در توسعه خدمات آزمایشگاهی | ایسنا
ایسنا

همیشه رقابت را پایه توسعه فعالیت‌های اقتصادی می‌دانند. مگر رقابت چیزی جز تلاش برای اول بودن است؟ اول بودن هم معنایی جز ارائه بیشترین و بهترین توان فردی و اجتماعی ندارد. این نگاه ویژه به اعضای شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی معاونت علمی هم رسیده است.

به گزارش ایسنا، تلاش‌ها برای توسعه خدمات آزمایشگاهی از سال ۹۳ با شکل‌گیری شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری آغاز شد. کاری که امروز به عضویت ۷۲۰ مرکز آزمایشگاهی در این شبکه منجر شده است. اعضایی که برای ارائه خدمات بیشتر با هم رقابت می‌کنند.

رضا اسدی‌فرد مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری درباره این موضوع‌ می‌گوید: یکی از برنامه‌های جدی شبکه افزایش توانمندی علمی مراکز عضو است. کاری که ذیل برناهای متنوعی انجام می‌شود. اجرای طرح ارزیابی سالانه این مراکز یکی از این برنامه‌ها است. 

به گفته او، کاری کرده‌ایم که این رقابت‌ها از نوع سالم، پویا و سازنده باشد. همه اعضا تلاش می‌کنند برای کسب امتیاز در طرح‌های ارزیابی، کیفیت اقدامات، محصولات و خدماتشان را افزایش دهند.

به نقل از معاونت علمی و فناوری، اسدی‌فرد ادامه می‌دهد: هر صنعتی که به رقابت روی آورد برنده می‌شود. رقابتی سالم میان همه فعالان و بازیگران. اگر این رقابت‌ها نباشد نمی‌توان انتظار مجموعه‌ای پویا و سرزنده داشت. باید همه ذینفعان هر صنعت در رقابتی سازنده برای توسعه خدمات ارائه شده با هم مسابقه دهند. منافع این کار برای جامعه و خود صنعت است.

مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری همچنین می‌گوید: اعضای شبکه از بخش خصوصی و دولتی هستند این موضوع مزیت‌های زیادی دارد. مثلا رقابت میان این دو بخش در نهایت، افزایش کیفیت خدمات ارائه شده را در پی دارد. موضوعی که هدف اصلی زیست‌بوم فناوری و نوآوری است.