Menu

افزایش قابل توجه درآمدهای مالیاتی دولت آمریکا | ایسنا

افزایش قابل توجه درآمدهای مالیاتی دولت آمریکا | ایسنا
ایسنا

درآمد مالیاتی دولت آمریکا از سه تریلیون دلار عبور کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از سایت رسمی اعلام بدهی آمریکا، میزان درآمدهای مالیاتی دولت این کشور تا پایان ماه سپتامبر به سه تریلیون و ۵۴ میلیارد و ۳۸۴ میلیون دلار رسیده است.  میزان درآمد مالیاتی هر شهروند آمریکایی تا پایان این ماه ۹۲۵۲ دلار اندازه گیری شده است.  از طرف دیگر میزان مالیات بر درآمد دولت آمریکا تا پایان ماه سپتامبر به یک تریلیون و ۴۰۰ میلیارد و ۵۶۰ میلیون دلار رسیده است. این میزان درآمد برای مالیات ها بر درآمد شرکت های آمریکایی ۱۷۴ میلیارد و ۲۷ میلیون دلار بوده است.

در این ماه، بدهی ایالت های آمریکا یک تریلیون و ۱۹۰ میلیارد و ۴۸۳ میلیون دلار و سهم هر شهروند آمریکایی از بدهی های دولت های محلی این کشور معادل ۳۶۰۶ دلار بوده است. حجم تولید ناخالص داخلی آمریکا در بازه ۱۲ ماهه منتهی به سپتامبر به ۱۹ تریلیون و ۶۰۷ میلیارد و ۷۵ میلیون دلار رسیده که بدین ترتیب، آمریکا جایگاه خود را به عنوان بزرگ ترین اقتصاد جهان حفظ کرده است.

جمعیت آمریکا در حال حاضر ۳۳۰ میلیون ۲۲۱ هزار و ۷۴۵ نفر است که از این تعداد،   ۱۴۷ میلیون و ۴۸۲ هزار نفر در بازار کار مشارکت داشته اند. شمار جمعیت بیکاران آمریکایی تا پایان این ماه معادل ۱۳ میلیون و ۳۱۵ هزار نفر بوده است.

سهم بخش خصوصی از اشتغال کل، ۱۱۵ میلیون و ۳۴۹ هزار شغل و بخش دولتی ۲۳ میلیون و ۸۶۷ هزار شغل بوده است. هم چنین هشت میلیون و ۸۱۷ هزار آمریکایی نیز خوداشتغال بوده اند.

از بین کل شاغلین آمریکایی،  ۱۲۲ میلیون و ۶۳۸ هزار نفر به صورت تمام وقت و ۲۴ میلیون و ۹۸۹ هزار نفربه صورت پاره وقت مشغول به کار بوده اند.

تا پایان ماه سپتامبر متوسط قیمت خانه در آمریکا ۳۲۲ هزار و ۵۸۷ دلار و متوسط درآمد سالانه ۳۴ هزار و ۴۲۷ دلار بوده است.

در شرایطی که تا پایان این ماه ۳۵ میلیون و ۴۴۶ آمریکایی در فقر زندگی می‌کرده اند،   ۱۸ میلیون و ۲۶۲ هزار نفر یک میلیون دلار یا بیشتر ثروت داشته اند.