Menu

افتتاح حساب ۱۰۳ هزار متقاضی طرح ملی مسکن | شبکه خبر

افتتاح حساب ۱۰۳ هزار متقاضی طرح ملی مسکن | شبکه خبر
شبکه خبر

مدیرعامل بانک مسکن از افتتاح حساب ۱۰۳ هزار متقاضی طرح ملی مسکن در این بانک خبر داد.

محمود شایان گفت: تاکنون ۲۲ هزار میلیارد تومان نزد بانک مسکن سپرده گذاری شده است.مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به اینکه یک میلیون و ۶۰۰ هزارنفر در طرح اقدام ملی ثبت نام کردند، افزود: از تعداد ثبت نام شدگان ۸۰۰ هزارنفر مدارک خود را تکمیل کردند که از این تعداد ۴۵۰ هزار نفر واجد شرایط هستند.وی گفت: در طرح اقدام ملی ۱۰۳ هزار حساب نزد بانک مسکن افتتاح شد وحدود ۵۰ درصد مبالغ به حساب واریز شده است.شایان افزود: مبالغ واریزی افراد از ۵ میلیون تومان تا ۴۰ میلیون تومان است و حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان نزد بانک مسکن سپرده گذاری شده است.مدیرعامل بانک مسکن درباره تکمیل واحد‌های مسکن مهر گفت: ۲۵۰ هزارواحد مسکن مهر پیشرفت ۵ تا ۹۵ درصدی دارند که با توجه به ا‌لویت وزارت راه و شهرسازی، مسکن مهر تا پایان سال تکمیل خواهد شد.وی درباره معوقات بانک مسکن افزود: مشتریانی که کارت قسط را دریافت کردند خوش حساب هستند و معوقات بانک مسکن مربوط به پروژه‌هایی تکمیل نشده است.