Menu

کنترل نرخ ارز دغدغه مهم بانک مرکزی | شبکه خبر

کنترل نرخ ارز دغدغه مهم بانک مرکزی | شبکه خبر
شبکه خبر

رئیس بانک مرکزی کنترل نرخ ارز را دغدغه مهم بانک مرکزی دانست و گفت: بانک مرکزی بدون توجه به حواشی، به تلاش خود، برای ثبات سازی بیشتر در بازار‌ها ادامه خواهد داد.

آقای عبدالناصر همتی درباره افزایش شدید قیمت ارز و حواشی اخیر آن در صفحه شخصی خود در فضای مجازی، نوشت: در اوج فشار حداکثری و بعد از دو سال مقاومت بانک مرکزی درخط مقدم جنگ اقتصادی و درمقابل شدیدترین وبی سابقه‌ترین تحریم‌های پولی وبانکی و علیرغم محدودیت دسترسی به درآمد‌های ارزی کشور، بانک مرکزی با تمرکز بر تأمین کالا‌های اساسی، دارو و مواد اولیه مورد نیاز واحد‌های تولیدی، نیاز‌های اساسی و ضروری کشور را با تمام سختی‌ها به خوبی و کفایت تامین کرده و اجازه نیز نداده است که واضعان تحریم به هدف اصلی خودشان در دوسال گذشته، که همانا فروپاشی اقتصاد کشور بود، برسند.رئیس بانک مرکزی تصریح کرد: با افزایش نرخ ارز در چند هفته اخیر، که در مورد دلایل آن به موقع خود توضیح خواهم داد، هجمه‌های سازمان یافته وبعضاً با هدف‌های خاص، علیه بانک مرکزی آغاز شده است.وی افزود: با وجود سختی‌ها و دشواری ها، کنترل نرخ ارز دغدغه مهم بانک مرکزی است، مردم عزیز مطمئن باشند بانک مرکزی بدون توجه به حواشی، به تلاش خود، برای ثبات سازی بیشتر در بازار‌ها و ان شاالله عبورمطمئن از آخرین مراحل فشار حداکثری، ادامه خواهد داد.آقای همتی در ادامه این یادداشت نوشته است: این روز‌ها بعد از طرح مکانیزم ماشه، اخباری در مورد قطع کامل ارتباط نظام مالی ایران مطرح می‌شود، فارغ از قابلیت عملیاتی داشتن و میزان تأثیر عملی آن، متأسفانه تأثیر روانی آن دربازار ارز سایه افکنده است. درحالیکه درمقابل آن، خبر‌های مثبتی از منابع مسدودی دارم. همانطور که قبلا ًگفتم روند عرضه و معاملات حواله‌های ارزی در بازار دوم، در بسترسامانه نیما، بخصوص سه ماهه اخیر، بهتر ازقبل شده است.رئیس بانک مرکزی افزوده است: صادر کنندگان بالغ بر ۸ میلیارد دلار از تعهدات ارزی ۲۷ میلیارد دلاری ایفا نشده خود، مربوط به پروانه‌های صادراتی سال‌های ۱۳۹۷ -- ۱۳۹۸ خود را، به تدریج به چرخه اقتصاد کشور آورده و مانده تعهدات آنهابه حدود ۱۹ میلیار دلارکاهش یافته است. میانگین وزنی نرخ ارز در سامانه نیما نیز، با روند کاهشی به محدوده ۲۳ هزار تومان به ازای هر دلار رسیده است، که البته تأثیرخود را بتدریج درنرخ‌های بازار نشان خواهد داد.