Menu

ثبات قیمت برنج در نیمه دوم سال؟ | خبرآنلاین

ثبات قیمت برنج در نیمه دوم سال؟ | خبرآنلاین
خبرآنلاین

ایران نوشت:در بازار قیمت برنج وارداتی در 6 ماهه نخست سال، بیش از 150 درصد افزایش دارد اما قیمت برنج داخلی در همین مدت، افزایش قیمتی در حدود 10 تا 15 درصد را نشان می‌هد. رئیس انجمن تولیدکنندگان برنج بیشترین قیمت برنج تولیدی را هر کیلو 27هزارتومان اعلام کرده و قیمت بیشتر از آن را گرانفروشی اعلام کرد.