Menu

هشدار در باره فسخ قرارداد هفت تپه/ خلع ید می تواند بخش خصوصی سالم را هم فراری دهد | خبرآنلاین

هشدار در باره فسخ قرارداد هفت تپه/ خلع ید  می تواند بخش خصوصی سالم را هم فراری دهد | خبرآنلاین
خبرآنلاین

خراسان نوشت: سر و سامان دادن به واگذاری های سازمان خصوصی سازی چند وقتی است که در دستور کار نماینده های مجلس و قوه قضاییه قرار گرفته است.

عوارض مثبت و منفی خلع ید موج جدید خلع یدها در واگذاری های پر شک و شبهه سازمان خصوصی سازی را از چند منظر می توان بررسی کرد و جنبه های مثبت و منفی آن را در نظر گرفت.

از مزیت های خوب این خلع یدها شاید همین باشد که جلوی اشتباه را هر وقت بگیری خوب است و همین که حق ملت به بیت المال برگردد نقطه قوتی است. اما از این نکته هم نباید غافل شد که این اتفاق باعث می شود بسیاری از سرمایه گذاران هم که به نیت کمک به تولید، قدم به این عرصه می گذارند از ترس این که مبادا بعد از سرمایه گذاری در شرکت خریداری شده عده ای به بهانه هایی مثل ارزان فروشی، نداشتن اهلیت و ... خللی در سرمایه گذاری وارد کنند حاضر به ریسک نشوند و خصوصی سازی از سرمایه گذار واقعی خالی شود.

دستگاه های نظارتی با بررسی واگذاری های اخیر باید این نکته را هم در نظر بگیرند که اگر واگذاری ها بر اساس زد و بند بوده باید بررسی و واگذاری لغو شود اما اگر نهاد دولتی قیمت را سهوی یا عمدی کمتر از ارزش واقعی داده تقصیر خریدار چیست؟ با توجه به عوارض منفی که در خلع ید واگذاری ها وجود دارد به نظر می رسد باید در روند واگذاری ها تجدید نظر شود و پیش از واگذاری نظارت ها صورت بگیرد و بعد از واگذاری دولت و دستگاه های نظارتی فقط بر نحوه اداره مجموعه واگذار شده نظارت کنند تا مجموعه واگذار شده در خدمت تولید قدم بردارد.

17302

17302