Menu

برخی از مرغداران هنوز نهاده نگرفته‌اند/ قیمت دستوری اثرگذار نیست | ایسنا

برخی از مرغداران هنوز نهاده نگرفته‌اند/ قیمت دستوری اثرگذار نیست | ایسنا
ایسنا

رییس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران با اشاره به اینکه هنوز برخی از مرغداران به دلیل مشکلات سامانه بازارگاه نتوانستند سهمیه تخصیص داده شده را دریافت کنند، گفت: تولیدکنندگان هزینه های خوراک، واکسن، دارو، ریزمغذی، کارتن و نیروی کار دارند و هزینه های تولید آنها بالا رفته است.

ناصر نبی پور در گفت وگو با ایسنا در پاسخ به اینکه آیا مشکل مرغداران در تامین نهاده های مورد نیاز طیور حل شده است یا خیر، گفت: سهمیه ای به مدت یکماه برای مرغداران درنظر گرفته شده است ولی به دلیل مشکلات سامانه بازارگاه هنوز تعدادی از مرغداران موفق به دریافت این سهمیه نشده اند. از طرفی باید دید آیا تخصیص سهمیه تداوم دارد یا خیر.  

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه چرا مرغداران با وجود اینکه نرخ هرشانه تخم مرغ ۳۱ هزارتومان اعلام شده معتقدند قیمت تعیین شده برای آنها صرفه اقتصادی ندارد، گفت: قرار شده است که تخم مرغ از تولید کننده ۱۲ هزارتومان خریداری شود. به عبارت دیگر هر شانه تخم مرغ از تولیدکننده ۲۴ هزارتومان خریداری می شود؛  در حالی که هزینه تمام شده هر کیلو تخم مرغ برای تولیدکننده بیش از ۱۵ هزارتومان و هر شانه  بیش از ۲۸هزارتومان است. در حقیقت هر شانه ۳۱ هزارتومان برای مصرف کننده است.

رییس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران اضافه کرد: اگر ذرت و سویا با قیمت دولتی تامین می شود در آن صورت قیمت تمام شده تولید  هرکیلو بیش از ۱۵ هزارتومان خواهد شد. در غیر این صورت اگر مرغداران نتوانند نهاده دریافت کنند تولید صرفه اقتصادی ندارد و دیگر توان تولید نخواهند داشت.

وی با بیان اینکه قیمت دستوری در بازار اثرگذار نیست، گفت:تولید کنندگان علاوه بر هزینه های خوراک هزینه های دیگری چون هزینه کارتن و شانه، ریزمغذی، دارو، واکسن و نیروی کار  هم دارند. همچنین قانون بازار، عرضه و تقاضا است با قیمت های دستوری نمی توان کاری کرد.

به گفته وی اگر امروز قیمتی مشخص می شود باید این قیمت درتمام سال ثابت باشد و تغییر نکند.

رییس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در پایان گفت: قیمت مصوب شده تخم مرغ مورد تایید مرغداران نیست  و آنها نمی توانند با این شرایط ادامه دهند. از طرفی باید وقتی نهاده به دست مرغدار رسید قیمت ها مشخص شود. وقتی تولیدکننده نهاده دریافت نکرده نباید برای آن قیمت تعیین کرد.