Menu

تقاضای موبایل در بازار کاهش یافت | خبرآنلاین

تقاضای موبایل در بازار کاهش یافت | خبرآنلاین
خبرآنلاین

میزان نوشت:افرایش قیمت موبایل در بازار به دلیل نوسانات نرخ ارز و انبار کردن موبایل‌ها توسط واردکنندگان باعث کاهش تقاضا شده است. با وجود افزایش نرخ ارز و کاهش تقاضا در بازار فروشندگان تاکنون قیمت‌ها را افزایش نداده اند.

تقاضای موبایل در بازار کاهش یافت | خبرآنلاین