Menu

قیمت خرید تضمینی محصولات باغی و زراعی تعیین شد +جداول | ایسنا

قیمت خرید تضمینی محصولات باغی و زراعی تعیین شد +جداول | ایسنا
ایسنا

محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه مصوبه شورای اقتصاد درباره قیمت محصولات باغی و زراعی برای سال ۱۳۹۹ را به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ کرد.

به گزارش ایسنا، در متن این مصوبات آمده است: شورای اقتصاد در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۴ درخواست شماره ۲۰/۱۰۰۷۸ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۰ آن وزارت در خصوص تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات باغی و زراعی برای سال  ۱۴۰۰- ۱۳۹۹ را به استناد ماده (۳۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، بررسی و به شرح زیر تصویب کرد:

قیمت خرید تضمینی محصولات باغی و زراعی تعیین شد +جداول | ایسنا
قیمت خرید تضمینی محصولات باغی و زراعی تعیین شد +جداول | ایسنا