Menu

آپارتمان نقلی زیر 800میلیون،کجای تهران پیدا می شود؟ | خبرآنلاین

آپارتمان نقلی زیر 800میلیون،کجای تهران پیدا می شود؟ | خبرآنلاین
خبرآنلاین

دنیای اقتصاد نوشت: در هفته‌های اخیر از یکسو تحت تاثیر فضای رکودی حاکم بر کل بازار مسکن و از سوی دیگر تحت تاثیر همزمانی این ایام با محرم و صفر که رغبت به معاملات بزرگ به شکل سنتی در جامعه کاهش پیدا می‌کند، میزان تقاضای موثر در حال جست و جو در بازار آپارتمان‌های نقلی نیز کاهش قابل توجهی یافته و بی‌رمقی از سایر گروه‌های متراژی به نقلی‌ها نیز سرایت کرده است؛ موضوعی که از نظر واسطه‌های ملکی دور نمانده است.

آپارتمان نقلی زیر 800میلیون،کجای تهران پیدا می شود؟ | خبرآنلاین

23302