Menu

معاینه فنی رایگان تاکسی‌های تهران | شبکه خبر

معاینه فنی رایگان تاکسی‌های تهران | شبکه خبر
شبکه خبر

مدیر عامل معاینه فنی خودروهای تهران: به مناسبت هفته تهران، معاینه فنی تاکسی ها تا 18 مهرماه رایگان انجام می شود.

حسین مقدم، مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودرو‌های شهر تهران درباره معاینه فنی تاکسی‌های پایتخت اظهارداشت: به مناسبت هفته تهران از ۱۲ مهر تا ۱۸ مهر هزینه مراجعه اول (۳۷ هزار تومان) خودرو‌های تاکسی دارای کارنامه معتبر به مراکز معاینه فنی شهر تهران رایگان شد.وی افزود: جهت حمایت از تاکسیرانان هزینه مراجعه اول خودرو‌های تاکسی با احتساب ۵۰ درصد تخفیف در مراکز معاینه فنی شهر تهران لحاظ می‌شود و مابه التفاوت آن توسط سازمان تاکسیرانی پرداخت می‌شود.

مقدم افزود: در همه مراکز معاینه فنی، یکی از خطوط را به پذیرش تاکسی اختصاص داده ایم.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

دانلود فیلم اصلی

فیلم اصلی

فیلم اصلی

مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودرو‌های شهر تهران درباره نرخ جریمه نداشتن معاینه فنی گفت:  خودروهای فاقد معاینه فنی روزانه ۵۰ هزار تومان به ازای هر تردد جریمه می‌شود.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

دانلود فیلم اصلی

فیلم اصلی

فیلم اصلی