Menu

تامین ۲۰۰ هزار تن ذرت برای تولیدکنندگان در سامانه بازارگاه | ایسنا

تامین ۲۰۰ هزار تن ذرت برای تولیدکنندگان در سامانه بازارگاه | ایسنا
ایسنا

وزیر جهاد کشاورزی گفت: در مورد نهاده‌ها هرکدام از تولیدکنندگانی که به سامانه بازارگاه ورود پیدا کنند بیش از ۲۰۰ هزار تن ذرت و بیش از ۵۰ هزار تن کنجاله سویا و جو وجود دارد.

کاظم خاوازی، امروز یکشنبه ۱۳ مهرماه در بازدید از مزرعه پرورش شتر مرغ بنیاد حامیان زندانیان استان اظهار کرد: هرکدام از تولیدکنندگانی که به سامانه بازارگاه مراجعه کنند، بیش از 200  هزار تن ذرت و بیش از 50 هزار تن در کف سامانه بازارگاه کنجاله سویا و جو وجود دارد. به گزارش ایسنا، بنیاد تعاون استان در راستای توانمندسازی زندانیان در کنار برگزاری دوره‌های آموزشی جوشکاری، برق، تعمیر خودرو، پیرایشگری با همکاری اداره کل فنی و حرفه‌ای، به توسعه خدمات کشاورزی نیز پرداخته است.

هدف اصلی از سفر وزیر جهاد کشاورزی به خراسان جنوبی کمک به توسعه پروژه‌های عمرانی بخش کشاورزی استان است‌.