Menu

جمع بدهی‌های آمریکا به ۸۲ تریلیون دلار رسید! | ایسنا

جمع بدهی‌های آمریکا به ۸۲ تریلیون دلار رسید! | ایسنا
ایسنا

میزان بدهی های دولت آمریکا از ۲۶ تریلیون دلار نیز عبور کرده است.

به گزارش ایسنا به نقل از سایت رسمی اعلام بدهی آمریکا، میزان بدهی‌های دولت این کشور تا پایان ماه سپتامبر ۲۰۲۰ به ۲۶ تریلیون و ۸۲۴  میلیارد و ۷۲۲ میلیون دلار رسیده است. میزان بدهی هر شهروند آمریکایی تا پایان این ماه به طور متوسط ۸۱ هزار و ۱۹۳ دلار و میزان بدهی هر مالیات دهنده آمریکایی به طور متوسط ۲۱۴ هزار و ۸۴۵ دلار بوده است.

کسری بودجه دولت آمریکا تا پایان ماه سپتامبر به سه تریلیون و ۱۴۶ میلیارد و ۱۰۷ میلیون دلار رسیده است. در حال حاضر بزرگ‌ترین اقلام بودجه‌ای آمریکا شامل: مراقبت‌های درمانی با یک تریلیون و ۳۰۴ میلیارد و ۲۵۸ میلیون دلار، تامین اجتماعی با یک تریلیون و ۹۷ میلیارد و ۲۶۶ میلیون دلار، هزینه‌های دفاعی با ۷۰۰ میلیارد و ۱۳۵ میلیون دلار و بهره پرداختی بدهی با  ۳۴۰ میلیارد و ۸۱ میلیون دلار است.

هم‌چنین تا پایان ماه سپتامبر، میزان مجموع بدهی‌های دولتی و غیردولتی آمریکا معادل ۸۲ تریلیون و ۱۶۴ میلیارد و ۶۳۵ میلیون دلار بوده است. از این میزان، ۲۰ تریلیون و ۷۵۹ میلیارد و ۷۶۲ میلیون دلار مربوط به بدهی های شخصی بوده که یک تریلیون و ۷۲۵ میلیارد و ۴۴۲ میلیون دلار آن به شکل وام دانشجویی بوده است.

طی این مدت، اوراق قرضه آمریکایی در اختیار کشورهای خارجی به هفت تریلیون و ۱۴۳ میلیارد و ۷۱۲ میلیون دلار رسیده است. کسری تجاری آمریکا در این ماه ۸۳۰ میلیارد و ۸۰۳ میلیون دلار اندازه گیری شده است که ۳۰۲ میلیارد و ۷۹۲ میلیون دلار از این کسری مربوط به تجارت با چین بوده است. این کسری بودجه بزرگ همواره یکی از موارد اختلافی مهم با چین بوده و این کشور متعهد شده است در قالب فاز نخست توافق تجاری خود با آمریکا، این رقم را کاهش دهد.

در طرف دارایی ها نیز مجموع دارایی های ملی ۱۲۴ تریلیون دلار و ۱۷۹ میلیارد دلار و مجموع دارایی های خانوارهای آمریکایی ۹۷ تریلیون و ۵۷۱ میلیارد دلار برآورد شده است.