Menu

آغاز پذیره نویسی آزادراه حرم تا حرم در بورس | شبکه خبر

آغاز پذیره نویسی آزادراه حرم تا حرم در بورس | شبکه خبر
شبکه خبر

عضو هیئت مدیره بانک مسکن از پذیره نویسی اوراق منفعت آزاد راه حرم تا حرم، به مبلغ دو هزار میلیارد ریال در فرابورس خبرداد.

 محمود شایان اظهار کرد: امروز در قالب یک قرارداد، پذیره نویسی اوراق منفعت به ارزش ۲ هزار میلیارد ریال جهت احداث و بهره برداری بخشی از آزادراه حرم تا حرم (آزادراه گرمسار-سمنان) انجام شد و ضمانت تعهدات این اوراق بر عهده بانک مسکن قرار گرفت.او افزود: در قالب این قرارداد شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری آزاده راه حرم تا حرم به منظور تامین بخشی از منابع مالی موردنیاز ساخت قطعه گرمسار-سمنان (از قطعات مربوط به پروژه آزاده راه حرم تا حرم) از طریق واگذاری بخشی از منافع حاصل از استفاده از ارائه خدمات عوارض آزاده قم-گرمسار اوراق منفعت به میزان ۲ هزار میلیارد ریال منتشر کرده است. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

او با اشاره به اینکه رکن ضمانت تعهدات اوراق منتشر شده به مبلغ ۳ هزار و ۴۴۰ میلیارد ریال (شامل اصل و سود اوراق) به بانک مسکن پیشنهاد شده است، تصریح کرد: هیئت مدیره بانک مسکن اواخر سال گذشته با پیشنهاد پذیرش رکن ضامن جهت تعهدات ضمانت اوراق منفعت این شرکت، تا سقف ۳ هزار و ۴۴۰ میلیارد ریال در قبال اخذ وثایق معتبر و همچنین قرارداد سه جانبه بین بانک، نماینده وزارت راه و شرکت‌های آزادراهی زیرمجموعه قرارگاه خاتم الانبیا موافقت کرد.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

دانلود فیلم اصلی

فیلم اصلی

فیلم اصلی

همچنین مجوز‌های لازم برای انتشار اوراق مذکوراز بانک مرکزی در اواخر بهار سال جاری اخذ شد و نهایتا امروز به مرحله پذیره نویسی رسید.