Menu

بازرسی اصناف مسئول نظارت بر گرانفروشی است | ایسنا

بازرسی اصناف مسئول نظارت بر گرانفروشی است | ایسنا
ایسنا

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به اینکه گرانفروشی و گرانی دو مقوله جدا از هم است، تصریح کرد: بازرسی اصناف مسئول نظارت بر گرانفروشی به منظور جلوگیری از اجحاف در حقوق مصرف کنندگان است.

به گزارش ایسنا، عباس تابش در نشست هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران با وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: اگرچه امر نظارت یک موضوع حاکمیتی محسوب می‌شود، اما اصناف باید خود، کار نظارت بر فعالیت خود را انجام دهد.

وی با اشاره به افزایش کسب و کارهای نوین در حوزه اصناف و بازار، گفت: فروشگاه های زنجیره ای و کسب و کارهای مجازی در تمام دنیا در حال توسعه و گسترش هستند و در کشور ما نیز باید از این مزیت به خوبی استفاده بهینه شود.

طبق اعلام وزارت صمت، رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ادامه داد: باید توجه داشت که در توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مجازی، فروشگاه‌های سنتی نیز نباید مغفول بمانند و همچنان رویه خود را با حمایت‌های دولت ادامه دهند.

تابش همچنین گفت: بازار بر اساس انتظارات تورمی خود را تطبیق می‌دهد و این مهم باید همواره مورد توجه در تصمیم گیری‌ها و سیاست‌ها قرار بگیرد.