Menu

قیمت مرغ سقف ۲۰ هزار تومان را زد | خبرآنلاین

قیمت مرغ سقف ۲۰ هزار تومان را زد | خبرآنلاین
خبرآنلاین

تسنیم نوشت: درحالی که نرخ مصوب هر کیلوگرم مرغ بر اساس مصوبه کارگروه تنظیم بازار ۱۵ هزار تومان است اما قیمت هر کیلوگرم مرغ در بازار از ۲۰ هزار تومان عبور کرده است و تا ۲۲ هزار تومان نیز به فروش می‌رسد.

 در حالی که قیمت مصوب هر کیلوگرم مرغ ۱۵ هزار تومان تا ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان در استان های مختلف کشور تعیین شده است قیمت هرکیلوگرم مرغ در تهران سقف ۲۰ هزار تومان را زده است وحدود ۵ هزار تومان بالاتر از نرخ مصوب خود به فروش می رسد.

 قیمت این محصول در خیابان سی تیر تهران ۲۰۵۰۰ تومان، در میدان کاخ سعادت آباد تهران ۱۹۰۰۰ تومان و در منطقه ای دیگر از این محله به قیمت های ۲۱ و ۲۳ هزار تومان به فروش می رسد.

قیمت مرغ سقف ۲۰ هزار تومان را زد | خبرآنلاین

قیمت فروش هرکیلوگرم مرغ درسته روز تهران در خیابان میرزای شیرای تهران نیز ۲۱ هزار تومان است.  

 قیمت مصوب هر کیلوگرم مرغ با ۲۱۰۰ تومان افزایش از نرخ قبلی خود در تیز ماه سال جاری از  ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان به ۱۵ هزار تومان تعیین شد اما این نرخ در بازار رعایت نمیشود.

 در جلسه کارگروه تنظیم بازار در ۲۶ شهریور ماه سال جاری اما دوباره  با توجه به افزایش قیمت کنجاله سویا از ۲۴۱۵ تومان به ۲۶۵۰ تومان  به افزایش قیمت دوباره مرغ چراغ سبز نشان داده شد اما هنوز نرخ مصوب جدید از سوی این کارگروه اعلام نشده است.

۲۲۳۲۲۵